Діловодство

Статистика сайту

ОС : Linux h
PHP : 5.3.27
MySQL : 5.5.34-log
Час : 15:08
Кешування : Включено
GZIP : Виключено
Користувачі : 2
Зміст : 76
Посилання : 6
Переглянути хіти змісту : 421791
Designed by:

Наш партнер:

ДСТУ 3582-97 PDF Друк E-mail
Написав Administrator   
Неділя, 07 березня 2010 13:34
Головна статті
ДСТУ 3582-97
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Всі сторінки


ДСТУ 3582-97
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО Книжковою палатою України ВНЕСЕНО Міністерством інформації України
2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391
3 Цей стандарт відповідає І80 4: 1984 «Документація. Правила скорочення слів у назвах та найменувань публікацій», І80 832:1994 «Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів».
4 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1743-82
5 РОЗРОБНИКИ: Л. В. Мухітдінова, Г. М. Пліса, Г. П. Неліпа, О. Б. Зубарєва
© Держстандарт України, 1998
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

1 Галузь використання
2 Нормативні посилання
3 Визначення
4 Правила скорочень слів у бібліографічному описі
5 Правила вживання скорочень слів у бібліографічному описі
Додаток А Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються
у бібліографічному описі

ДСТУ 3582-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ
СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ
Загальні вимоги та правила
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЬІКЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИЙ
Общие требования и правила
ЧИННИЙ ВІД 1998—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові, особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх застосування.
Вимоги стандарту є обов'язковими для видавців, бібліотек, Книжкової палати України, органів науково-технічної інформації, поліграфічних підприємств та організацій, які складають або використовують бібліографічні описи різних видів документів, незалежно від носіїв інформації.
Він може бути також рекомендований для установ та організацій будь-якої сфери діяльності.
Допускається застосовувати специфічні скорочення, що не передбачені цим стандартом, чи коротші варіанти скорочень слів, чи абревіатури назв періодичних і продовжуваних видань в аналітичному описі та абревіатури назв міжнародних організацій у разі наявності у виданні їх розшифрування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:
ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. ДСТУ 3018—95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.
Видання офіційне

3 ВИЗНАЧЕННЯ
У цьому стандарті подано терміни, які встановлені ДСТУ 3018, та терміни, які використовуються в такому значенні:
Аналітичний бібліографічний опис — бібліографічний опис складової частини документа.
Бібліографічний опис — сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за встановленими правилами і призначених для його ідентифікації та загальної характеристики.
Заголовок бібліографічного опису — елемент бібліографічного опису, який містить ім'я індивідуального автора чи найменування колективного автора, чи позначення виду документа, чи уніфіковану назву.
Ініціальна абревіація — спосіб творення слів з початкових букв та звуків.
Область бібліографічного опису — структурна одиниця бібліографічного опису, яка містить один або декілька функціонально або змістовно однорідних елементів бібліографічного опису.
Стягування — скорочування слова вибірковим пропусканням приголосних та голосних літер.
Відсікання — скорочування слова відкиданням двох або більше літер в кінці слова.


4 ПРАВИЛА СКОРОЧЕНЬ СЛІВ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ
4.1 Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого слова, незалежно від року, числа, відмінка й часу.
Список особливих випадків скорочень слів наведено в додатку А.
Допускається використовувати загальноприйняті скорочення, які не наведені в додатку А.
Приклад
До нашої ери — до н. є. сантиметр — см
науково-дослідний інститут — НДІ, науково-технічна інформація — НТІ
Неприпустиме одне скорочення для двох різних за значенням слів.
4.2 Під час скорочень слів застосовують відсікання, стягування чи поєднання цих прийомів.
Під час скорочення повинно залишатися не менше ніж дві літери, незалежно від прийому, який
використовується. Під час стягування крапка не ставиться, під час відсікання крапка ставиться.
Приклад
Адміністрація — адмін.
гривня — грн
магнітна фонограма на касеті — мф/кас.

Скорочення слова до однієї початкової літери допускається тільки для загальноприйнятих скорочень та окремих слів, приведених у додатку А. Приклад
Рік (роки) — р. (рр)., карта — к. сторінка — с.
4.3 Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують лише
за наявності їх у списку особливих випадків скорочень слів (додаток А).
Приклад
Бібліотека — б-ка, видавництво — вид-во, включно — включ., опублікував — опубл.
Під час скорочення іменників ураховуються відмінкові закінчення однини або множини. Приклад
Інститут — ін-т
інститути — ін-ти

університет — ун-т, університети — ун-ти
4.4 Прикметники і дієприкметники, що закінчуються на:
авськии
адський
ажний
азький
айський
альний
альський
аний
анський
арський
ативний
атський
ацький
евий
ейський
ельний
ельський
ений
енний
енськийОстаннє оновлення на П'ятниця, 02 квітня 2010 14:22
 
 
Linux хостинг
PHP, MySQL
Wordpress, Joomla, phpbb

и еще десятки скриптов и CMS

Хостинг 100 Мб
Цена за год: $13,90

Хостинг 500 Мб
Цена за год: $25,85

Хостинг 1 Гб
Цена за месяц: $3.75

VPS/VDS от $8.50 / мес

Круглосуточная техподдержка!

Хостинг от Domen-Hosting.net

Хто Online

На даний момент 4 гостей на сайті